Chicken Run
prev.
play.
mark.
next.

:43:02
a što ne bih oèekivala od
"usamljenoga jahaèa".

:43:06
Nadam se da nikad neæeš
brinuti za mene.

:43:08
Veruj mi
da neæu.

:43:10
-Dobro!
-U redu.

:43:59
Šta se ovde dešava?
:44:02
Evo tu je.
Najbolje, što možeš da dobiješ.

:44:05
To je iz Biblije.
:44:06
Vrlo kvalitetan.
Èvrst kao stena.

:44:12
To treba da radi.
:44:14
Savršeno, momci.
:44:17
Kako ide s jajima?
:44:19
Biæe duplo veæe.
:44:30
-Ne znam, kakve ovo ima veze sa...
-Videæeš.

:44:34
Previše smo radili.
:44:36
Vreme je, da se malo opustimo.
:44:39
Pogledaj ga!
Skaèe u krug kao...

:44:42
Nebesa!
Šta se dogaða?

:44:44
To se zove ritam, sestro.
Oseæaš li kako ti obuzima celo telo?

:44:49
O, da! Ritam.
K'o bi rekao.

:44:52
Samo mu se prepusti, mala!
:44:56
O, bože!
:44:58
Pogledajte.
Potpuno me je obuzeo!


prev.
next.