Chicken Run
prev.
play.
mark.
next.

1:01:05
Kako se usuðuješ!
1:01:07
Oprostite mi.
Kao oficir...

1:01:27
Fauler?
1:01:32
Smirite se svi!
1:01:43
Fauler.
Šta taèno znaèi RAF?

1:01:48
Kako to misliš, šta je to?
1:01:49
"Kraljevske vazduhoplovne snage".
1:01:52
A šta je "stari avion"?
1:01:57
Ah. Tu je.
1:02:01
Divan je, zar ne?
1:02:03
Hoæeš da kažeš da si leteo? U takvom jednom?
1:02:06
Divno graðen.
Ima jedna prièa u vezi s njim...

1:02:14
Da...naravno.
1:02:17
Možda bismo
mogli to da napravimo.

1:02:20
Ipak æemo odleteti odavde.
1:02:22
Šta?
1:02:23
Fauler nam je pokazao odgovor.
1:02:25
Jesam?
1:02:28
Ah, da! Naravno da jesam.
1:02:31
Kako?
1:02:32
Napraviti æemo...
1:02:34
avion.
1:02:36
Mek.
Ti si zadužena za konstrukciju..

1:02:39
Babs, ti za izradu.
1:02:41
Fauler æe biti struèni savetnik.
1:02:43
Banti, jaja.
1:02:45
-Jaja?
-Jaja.

1:02:47
Naravno, kao ona što je
petao trebalo da snese.

1:02:50
-Samo što petlovi ne nose jaja, zar ne.
-Zar ne?

1:02:53
Ne. To su ženske stvari, oèigledno.
Pitaj svoju majku..

1:02:57
Jedno jaje za svaku stvar na spisku.
Prvo jaje unapred.


prev.
next.