Chicken Run
prev.
play.
mark.
next.

1:02:01
Divan je, zar ne?
1:02:03
Hoæeš da kažeš da si leteo? U takvom jednom?
1:02:06
Divno graðen.
Ima jedna prièa u vezi s njim...

1:02:14
Da...naravno.
1:02:17
Možda bismo
mogli to da napravimo.

1:02:20
Ipak æemo odleteti odavde.
1:02:22
Šta?
1:02:23
Fauler nam je pokazao odgovor.
1:02:25
Jesam?
1:02:28
Ah, da! Naravno da jesam.
1:02:31
Kako?
1:02:32
Napraviti æemo...
1:02:34
avion.
1:02:36
Mek.
Ti si zadužena za konstrukciju..

1:02:39
Babs, ti za izradu.
1:02:41
Fauler æe biti struèni savetnik.
1:02:43
Banti, jaja.
1:02:45
-Jaja?
-Jaja.

1:02:47
Naravno, kao ona što je
petao trebalo da snese.

1:02:50
-Samo što petlovi ne nose jaja, zar ne.
-Zar ne?

1:02:53
Ne. To su ženske stvari, oèigledno.
Pitaj svoju majku..

1:02:57
Jedno jaje za svaku stvar na spisku.
Prvo jaje unapred.

1:03:01
Dobro!
Kad poèinjemo?

1:03:15
Koje kokoške...?
1:03:19
Aa! Sad i patuljci!
1:03:26
Viola.

prev.
next.