Chicken Run
prev.
play.
mark.
next.

1:03:01
Dobro!
Kad poèinjemo?

1:03:15
Koje kokoške...?
1:03:19
Aa! Sad i patuljci!
1:03:26
Viola.
1:04:11
Jaja iz neba!
1:04:13
Ne, iz guzice.
1:04:46
Idiote!
1:04:48
To je bilo blizu.
Preblizu.

1:04:52
Ne možemo sada da prekinemo.
Hajdemo svi zajedno!

1:04:54
Zapnimo. Idemo!

prev.
next.