Chicken Run
prev.
play.
mark.
next.

1:09:02
Mi smo bili maskote.
1:09:04
Hoæeš reæi, da nikada nisi leteo?
1:09:07
Naravno da ne! Ja sam petao!
1:09:11
RAF ne bi dao jednom petlu
1:09:13
da upravlja tako složenom letelicom!
1:09:16
Svi æemo umreti.
1:09:18
Fauler.
Moraš da pilotiraš.

1:09:20
Uvek si govorio o "dobrim starim vremenima".
Danas je "tvoj dan".

1:09:26
Moæi æeš,
1:09:27
ti stara kobasico.
1:09:31
Pilot Fauler se javlja na dužnost.
1:09:38
Šta još èekamo?
1:09:40
Nemamo ceo dan.
Poletimo veæ jednom!

1:09:44
Fauler, sad!
1:09:45
Razumem!
Pali!

1:09:59
Spremni za uzletanje!
1:10:05
OVUDA GORE
1:10:07
Skloni podupiraèe!
1:10:09
RIKO-ÈOKOLADA
1:10:18
Punom parom!
1:10:20
Punom parom!
1:10:43
Treba nam više snage!
1:10:45
Ne možemo više!
1:10:47
Ako preteramo, loše æe se završiti!
1:10:57
Sad vas imam!
1:10:58
Menjaj smer!

prev.
next.