Chicken Run
prev.
play.
mark.
next.

1:10:05
OVUDA GORE
1:10:07
Skloni podupiraèe!
1:10:09
RIKO-ÈOKOLADA
1:10:18
Punom parom!
1:10:20
Punom parom!
1:10:43
Treba nam više snage!
1:10:45
Ne možemo više!
1:10:47
Ako preteramo, loše æe se završiti!
1:10:57
Sad vas imam!
1:10:58
Menjaj smer!
1:11:02
O, mamice moja.
1:11:09
Okreni.
Ja æu popraviti uzletište.

1:11:25
Da si odmah to spustila.
1:11:30
Postaæeš pita.
1:11:36
Džindžer!
1:11:41
Roki!
1:11:49
Ruke gore!

prev.
next.