Im Juli.
prev.
play.
mark.
next.

:35:17
Ima dobar okus.
:35:36
Jako dobar.
:36:01
Poput konoplje.
:36:05
Kao sijeno.
Podsjeæa malo na to.

:36:12
Tako je vruæ... ovdje ga osjeæam.
:36:42
-Dobro si?
-Jesam.

:36:44
-Imaš malo pepela na sebi.
-Pepeo, pepeo, pepelèiæ.


prev.
next.