Im Juli.
prev.
play.
mark.
next.

:36:01
Poput konoplje.
:36:05
Kao sijeno.
Podsjeæa malo na to.

:36:12
Tako je vruæ... ovdje ga osjeæam.
:36:42
-Dobro si?
-Jesam.

:36:44
-Imaš malo pepela na sebi.
-Pepeo, pepeo, pepelèiæ.

:37:02
Još jedan?
:37:06
Veæ si mu upoznao okus, ha?
:37:12
Vidio sam jednom nekoliko
tipova... Moji ðaci u školi...

:37:17
Držali su ga na specifièan
naèin... Ovako, èini mi se.

:37:23
-U školi? -U školi.
Petnaestogodišnjaci!

:37:26
-Nevjerojatno.
-Budale.

:37:36
Sve što oni mogu,
ja mogu još bolje.

:37:40
Super.
:37:44
Što se smiješ?
:37:46
Ma ništa. Naèin na koji si
rekao "super" je tako sladak.

:37:49
Ðaci mi to isto kažu.
:37:53
Pitam se što nastavnici slušaju.
:37:56
Misliš, što ja služam?

prev.
next.