Im Juli.
prev.
play.
mark.
next.

:45:02
Bih li mogao naruèiti nešto za piæe?
Recimo Coca-Colu, i bilo što za jelo.

:45:13
-Govorite li njemaèki?
-Ne.

:45:16
Bilo što za jelo.
Nije bitno. Kruha ili..

:45:20
Ovdje imamo jednostavno pravilo. Imamo jedan
obrok ne jelovniku. Možeš jesti, ili ne jesti.

:45:24
-Apsolutno sam za jelo!
-Riba.

:45:27
Riba, riba je super. Odlièno!
:45:49
-Bila je baš dobra.
-Da, vrijeme je za naplatu.

:45:52
Koliko?
:45:55
Deset.
:45:57
Deset?
:45:59
-Maraka.
-Njemaèkih maraka?

:46:02
Njemaèkih, njemaèkih, njemaèkih...
:46:11
Hvala.
:46:19
Pa, hvala za sve, ali mislim
da moram krenuti.

:46:24
Da, vidjela si da imam problem.
:46:29
Pratim nekog.
:46:32
-U pitanju je djevojka.
-Još jednu colu? Molim?

:46:38
Znaèi govoriš njemaèki.

prev.
next.