Im Juli.
prev.
play.
mark.
next.

:46:02
Njemaèkih, njemaèkih, njemaèkih...
:46:11
Hvala.
:46:19
Pa, hvala za sve, ali mislim
da moram krenuti.

:46:24
Da, vidjela si da imam problem.
:46:29
Pratim nekog.
:46:32
-U pitanju je djevojka.
-Još jednu colu? Molim?

:46:38
Znaèi govoriš njemaèki.

prev.
next.