Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:00:50
911. Lütfen bilgi verin.
:00:53
Evimde bir adam var.
:00:56
Bebeðim var. Adam ikimizide öldürecek.
:01:01
Evdeki kim, bayan?
Bayan, benimle kalýn.

:01:05
Lütfen, çabuk!
:01:12
Tanrým, geliyor!
:01:15
Geliyor.
:01:18
Olasý bir cinayet vakasý.
Anne ve bebeði.

:01:21
Hemen bütün araçlarý olay bölgesine gönderin.
Bayan, benimle kalýn.

:01:24
Hayýr! Hayýr!
:01:40
Neden bunu yapýyorsun?
:01:43
Sen kötü bir annesin.
:01:58
''Aðacýn en tepesindeyken Hoþçakal de bebek

Önceki.
sonraki.