Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:01:01
Evdeki kim, bayan?
Bayan, benimle kalýn.

:01:05
Lütfen, çabuk!
:01:12
Tanrým, geliyor!
:01:15
Geliyor.
:01:18
Olasý bir cinayet vakasý.
Anne ve bebeði.

:01:21
Hemen bütün araçlarý olay bölgesine gönderin.
Bayan, benimle kalýn.

:01:24
Hayýr! Hayýr!
:01:40
Neden bunu yapýyorsun?
:01:43
Sen kötü bir annesin.
:01:58
''Aðacýn en tepesindeyken Hoþçakal de bebek
:02:04
''rüzgar estiðinde, beþik sallanacak
:02:10
''dal kýrýldýðýnda
beþik düþecek

:02:16
''Beþik ve herþey
:02:21
''Düþecek''
:02:25
Kabusunu bitiriyorum, bebek.
:02:36
Durumunuz nedir? SWAT burada mý?
:02:39
Çevreyi kontrol altýna alýn.
:02:49
-Neyi bekliyosunuz?
-SWAT takýmýný.

:02:51
Bu bütün gece sürer. Merdiveni tutun.

Önceki.
sonraki.