Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:02:04
''rüzgar estiðinde, beþik sallanacak
:02:10
''dal kýrýldýðýnda
beþik düþecek

:02:16
''Beþik ve herþey
:02:21
''Düþecek''
:02:25
Kabusunu bitiriyorum, bebek.
:02:36
Durumunuz nedir? SWAT burada mý?
:02:39
Çevreyi kontrol altýna alýn.
:02:49
-Neyi bekliyosunuz?
-SWAT takýmýný.

:02:51
Bu bütün gece sürer. Merdiveni tutun.
:03:17
Burada duman var.
:03:22
Bu o.
:03:40
Hadi!
:03:43
Ateþ etme, lütfen!
:03:44
-Orda kimse var mý?
-Hayýr!

:03:47
Onlarý aþaðý indir! Hadi!
:03:49
-Onlarý dýþarý çýkar!
-Kontrol et!

:03:54
-Ýtfaiye araçlarýný beklememiz lazým.
-Kesinlikle. Kahretsin!


Önceki.
sonraki.