Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:03:17
Burada duman var.
:03:22
Bu o.
:03:40
Hadi!
:03:43
Ateþ etme, lütfen!
:03:44
-Orda kimse var mý?
-Hayýr!

:03:47
Onlarý aþaðý indir! Hadi!
:03:49
-Onlarý dýþarý çýkar!
-Kontrol et!

:03:54
-Ýtfaiye araçlarýný beklememiz lazým.
-Kesinlikle. Kahretsin!

:04:03
Camlarý açýn. Hadi!
:04:05
Hadi! kýpýrda!
:04:44
Hadi, bebek!

Önceki.
sonraki.