Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:04:03
Camlarý açýn. Hadi!
:04:05
Hadi! kýpýrda!
:04:44
Hadi, bebek!
:05:10
Git!
:05:14
Hadi, bebek.
:05:17
Ben iyiyim. Burdan çýk!
:05:46
Sen ne halt etmeye çalýþýyosun?
:05:52
Tamam, geçti.

Önceki.
sonraki.