Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:05:10
Git!
:05:14
Hadi, bebek.
:05:17
Ben iyiyim. Burdan çýk!
:05:46
Sen ne halt etmeye çalýþýyosun?
:05:52
Tamam, geçti.
:06:11
Bebeði al. Hastaneye götür.
Ýyi olduðundan emin ol.

:06:14
Þüpheli beyaz, erkek,
kuzeye doðru yaya olarak kaçýyor...

:06:17
...siyah deri ceket giymiþ.
:06:42
Dur!
:06:45
Otobüsü durdur! Kapýyý aç!
:06:49
-Ne oluyor?
-Özür dilerim.

:06:52
Sadece olaðan bir kontrol.
Önemli bir sorun deðil.


Önceki.
sonraki.