Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:06:11
Bebeði al. Hastaneye götür.
Ýyi olduðundan emin ol.

:06:14
Þüpheli beyaz, erkek,
kuzeye doðru yaya olarak kaçýyor...

:06:17
...siyah deri ceket giymiþ.
:06:42
Dur!
:06:45
Otobüsü durdur! Kapýyý aç!
:06:49
-Ne oluyor?
-Özür dilerim.

:06:52
Sadece olaðan bir kontrol.
Önemli bir sorun deðil.

:07:01
Ne oluyor?
:07:03
Rahatsýz ettiðim için üzgünüm.
:07:12
Herkes ayaða kalksýn! Cama karþý durun.
Bana bakmayýn!

:07:39
Kýpýrdama!

Önceki.
sonraki.