Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:07:01
Ne oluyor?
:07:03
Rahatsýz ettiðim için üzgünüm.
:07:12
Herkes ayaða kalksýn! Cama karþý durun.
Bana bakmayýn!

:07:39
Kýpýrdama!
:08:29
Kork, Jake.
:08:32
Hemde çok kork.

Önceki.
sonraki.