Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:08:29
Kork, Jake.
:08:32
Hemde çok kork.
:09:57
Az kalsýn yakalýyordum. yakalýyordum!
:09:59
Güzel, Bu artýk senin problemin deðil.

Önceki.
sonraki.