Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:13:01
Boktan bir köpek gibi
Seni izlemeye devam edicem!

:13:04
Anladýnmý, orospu çocuðu?
:13:05
Siktir git.
:13:06
Sen de siktir git, Jake.
:13:13
Herþey ayný
sadece ufak deðiþiklikler var.

:13:15
Ayný anne. ayný lekeler.
:13:19
Bazý eksik bilgilerimiz var.
Delilleri izleme. Kan grubu.

:13:24
-Ama hala Torch yok.
-Bok yok.

:13:28
Bana bilmediðim birþeyler söyle.
:13:43
Biz federallerin Torch hakkýnda
büyük ve önemli bilgimiz var...

:13:45
...bizim süper bilgisayarýmýz VICAP'ýn içinde.
Beyaz erkek olduðuna ulaþtýk.

:13:49
Otuz yaþlarýnda. Fiziki yapýsý çok saðlam.
:14:02
Þurda dur.
:14:16
Hoþgeldin, Jacob Riley.
:14:44
Yaklaþýk bir yýl önce.
:14:46
Ona ait olan bir saç kökü bulduk.
Bu, DNA yapýmý için yeterliydi.

:14:53
Daha yakýndan bak.

Önceki.
sonraki.