Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:12:23
-Hayatým, telefon sana.
-Oh, saðol, Anne.

:12:26
Evet?
:12:29
Tv de benim hakkýmda söylediklerin
çok kötü bir davranýþtý.

:12:32
Oh, evet? Sen çok hassassýn sanýrým.
:12:34
Beni birdaha aramaný istemiyorum.
Ben emekli oldum.

:12:37
Kaçamazsýn, benide hiçbir zaman ortadan kaldýramazsýn.
:12:40
Ben çok zekiyim.
:12:41
Evet, Annesi küçük zeki piskopatýyla
iftihar edecek.

:12:44
Yeter. Sen kendine bak.
:12:47
Üç senedir beni yakalamaya çalýþýyorsun.
Ama yapamadýn. Sen kötü bir polissin.

:12:52
Emekli olarak beni durdurabileceðini mi zannettin?
:12:55
Ben öldürmeye gidiyorum, aþþaðýlýk.
:12:58
-Sen gerçek bir kaybedensin.
-Siktir git, siktiðim!

:13:01
Boktan bir köpek gibi
Seni izlemeye devam edicem!

:13:04
Anladýnmý, orospu çocuðu?
:13:05
Siktir git.
:13:06
Sen de siktir git, Jake.
:13:13
Herþey ayný
sadece ufak deðiþiklikler var.

:13:15
Ayný anne. ayný lekeler.
:13:19
Bazý eksik bilgilerimiz var.
Delilleri izleme. Kan grubu.

:13:24
-Ama hala Torch yok.
-Bok yok.

:13:28
Bana bilmediðim birþeyler söyle.
:13:43
Biz federallerin Torch hakkýnda
büyük ve önemli bilgimiz var...

:13:45
...bizim süper bilgisayarýmýz VICAP'ýn içinde.
Beyaz erkek olduðuna ulaþtýk.

:13:49
Otuz yaþlarýnda. Fiziki yapýsý çok saðlam.

Önceki.
sonraki.