Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:11:00
Bu çok tehlikeli seri katil
hala serbest...

:11:03
...üç yýldan fazladýr,
Baþtanbaþa Seattle bölgesindeki

:11:05
....anneleri hedef alýyor...
:11:07
Bu olayla ilgilenen Dedektif Jake Riley
Torch üzerine açýklama yapýyor.

:11:11
Torch olayý çözülmeden
Nasýl ayrýlabiliyorsunuz?

:11:14
Yorum yok.
:11:15
-Sizi aradý mý?
-Yorum yok.

:11:16
Görevi býrakmanýzýn sebebi
bu zeki katil mi?

:11:19
Kiþisel nedenlerden dolayý emekli oldum.
Onunla bir ilgisi yok.

:11:22
-Hadi. Bize birþeyler söyle.
-Söylüyorum.

:11:25
O aslýnda bizim büyük inatçý adamýmýz deðil
O Sadece bir ana kuzusu .

:11:30
Evet.
Ve her zaman altýna iþer.

:11:33
Acýnacak bir durumda. Hasta ve yoldan çýkmýþ.
Bu senin için yeter mi?

:11:37
-Duydunuz mu?
-Duyduk mu?

:11:40
Duydun mu?
:12:23
-Hayatým, telefon sana.
-Oh, saðol, Anne.

:12:26
Evet?
:12:29
Tv de benim hakkýmda söylediklerin
çok kötü bir davranýþtý.

:12:32
Oh, evet? Sen çok hassassýn sanýrým.
:12:34
Beni birdaha aramaný istemiyorum.
Ben emekli oldum.

:12:37
Kaçamazsýn, benide hiçbir zaman ortadan kaldýramazsýn.
:12:40
Ben çok zekiyim.
:12:41
Evet, Annesi küçük zeki piskopatýyla
iftihar edecek.

:12:44
Yeter. Sen kendine bak.
:12:47
Üç senedir beni yakalamaya çalýþýyorsun.
Ama yapamadýn. Sen kötü bir polissin.

:12:52
Emekli olarak beni durdurabileceðini mi zannettin?
:12:55
Ben öldürmeye gidiyorum, aþþaðýlýk.
:12:58
-Sen gerçek bir kaybedensin.
-Siktir git, siktiðim!


Önceki.
sonraki.