Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:30:01
Wendy Wyckham.
:30:05
Sakin ol lanetolasýca.
:30:06
Hayýr.
:30:09
Pardon. Kuzenim Ron biraz özeldir.
:30:14
-Evi göstereyim.
-Akýllý ol ! Hadi.

:30:18
Bu ev 1926'da yapýldý.
:30:20
Bütün döþemeler orjinaldir.
:30:23
Burada çok güzel bir þömine var
Herþeyiyle çok özel bir yer.

:30:28
Burada da, geniþ bir oturma odamýz var.
:30:33
Buradan.
:30:35
Burdan, mutfaða gidiyoruz
son zamanlarda çok deðiþti artýk mutfaklar.

:30:40
Bütün mermerler,
Florence'den getirildi.

:30:43
Ve burada da ,yemek odamýz var.
Eðlence için mükemmeldir.

:30:48
Hangi iþte çalýþtým demiþtin?
:30:50
Kanun adamýydým.
:30:53
Doðru. Sen TV'deki polissin.
Torch olayý.

:30:57
Daha iyi hissediyorum.
:30:59
-Sen evin hikayesini biliyorsun?
-Evet, biliyorum.

:31:02
Biliyorsun, bu büyük bir utanç
çünkü birçok insan bunu hiçbirzaman unutamýyorlar.

:31:06
Ama bu büyük haksýzlýk.
:31:08
Ev, piyasa fiyatýnýn çok altýnda kaldý.
:31:11
-O iyi mi?
-Bize bir dakika izin verir misiniz, lütfen?

:31:16
Tabiiki.
:31:20
Hadi yürü.
:31:22
Yürü.
:31:34
Hadi git.
:31:58
Ne hatýrlýyorsun?

Önceki.
sonraki.