Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:29:00
Pardon?
:29:01
Özür dilerim. Radyonun sesi açýktý.
:29:05
yarým saat. Güzel. Teþekkür ederim.
:29:20
Bu yeri biliyor musun?
:29:23
Bir yýl önce biþeyler yapmýþtýn
ülkenin en meþhur evi.

:29:26
Gerçek karmaþa.
:29:36
Hadi! Geri git! .
:29:38
Duyuyor musun? Sakin ol lanetolasýca.
:29:46
Tamam. Hadi yürü.
:29:52
Bu sadece yaðmur. Hadi.
:29:57
Havaya ne dersin? Jake Riley?
:30:01
Wendy Wyckham.
:30:05
Sakin ol lanetolasýca.
:30:06
Hayýr.
:30:09
Pardon. Kuzenim Ron biraz özeldir.
:30:14
-Evi göstereyim.
-Akýllý ol ! Hadi.

:30:18
Bu ev 1926'da yapýldý.
:30:20
Bütün döþemeler orjinaldir.
:30:23
Burada çok güzel bir þömine var
Herþeyiyle çok özel bir yer.

:30:28
Burada da, geniþ bir oturma odamýz var.
:30:33
Buradan.
:30:35
Burdan, mutfaða gidiyoruz
son zamanlarda çok deðiþti artýk mutfaklar.

:30:40
Bütün mermerler,
Florence'den getirildi.

:30:43
Ve burada da ,yemek odamýz var.
Eðlence için mükemmeldir.

:30:48
Hangi iþte çalýþtým demiþtin?
:30:50
Kanun adamýydým.
:30:53
Doðru. Sen TV'deki polissin.
Torch olayý.

:30:57
Daha iyi hissediyorum.
:30:59
-Sen evin hikayesini biliyorsun?
-Evet, biliyorum.


Önceki.
sonraki.