Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:28:05
-Kýpýrdama!
-hayýr!

:28:07
Milyon dolarlýk proje!
Silah yok, unutma?

:28:10
Onu götürün!
:28:12
Ýþte bu kadar. Onu götürün!
:28:15
Kýpýrdama! Hayýr!
:28:18
Kýpýrdama!
:28:19
Buraya.
:28:21
Otur.
:28:26
Kal.
:28:30
Güzel.
:28:31
Sana taxi çaðýracaðým. yürü.
:28:34
Yürü.
:28:51
Yeah, merhaba.
:28:52
Ben bir randevu istiyorum
Berkeley'deki evi görmek için.

:28:55
-Benim adým Jake Riley.
-Silahlarý atýn!

:28:59
Kapa çeneni!
:29:00
Pardon?
:29:01
Özür dilerim. Radyonun sesi açýktý.
:29:05
yarým saat. Güzel. Teþekkür ederim.
:29:20
Bu yeri biliyor musun?
:29:23
Bir yýl önce biþeyler yapmýþtýn
ülkenin en meþhur evi.

:29:26
Gerçek karmaþa.
:29:36
Hadi! Geri git! .
:29:38
Duyuyor musun? Sakin ol lanetolasýca.
:29:46
Tamam. Hadi yürü.
:29:52
Bu sadece yaðmur. Hadi.
:29:57
Havaya ne dersin? Jake Riley?

Önceki.
sonraki.