Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:27:48
-Çok güzel.
-Kolumu kýrdýn!

:27:51
O hareketi sen öðrettin!
:27:56
Hayýr!
:27:59
Acýdý deðil mi?
:28:05
-Kýpýrdama!
-hayýr!

:28:07
Milyon dolarlýk proje!
Silah yok, unutma?

:28:10
Onu götürün!
:28:12
Ýþte bu kadar. Onu götürün!
:28:15
Kýpýrdama! Hayýr!
:28:18
Kýpýrdama!
:28:19
Buraya.
:28:21
Otur.
:28:26
Kal.
:28:30
Güzel.
:28:31
Sana taxi çaðýracaðým. yürü.
:28:34
Yürü.
:28:51
Yeah, merhaba.
:28:52
Ben bir randevu istiyorum
Berkeley'deki evi görmek için.

:28:55
-Benim adým Jake Riley.
-Silahlarý atýn!

:28:59
Kapa çeneni!

Önceki.
sonraki.