Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:26:01
Belki silahlarýnýzý indirirseniz,
oda aynýsýný yapar.

:26:15
Bu iyi.
:26:19
Sen kasýtlý olarak
gizli projeyi tehlikeye attýn. Onu geri alýyoruz.

:26:25
Hele þükür.
:26:27
O iþe yaramýyor.
:27:48
-Çok güzel.
-Kolumu kýrdýn!

:27:51
O hareketi sen öðrettin!
:27:56
Hayýr!
:27:59
Acýdý deðil mi?

Önceki.
sonraki.