Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:32:13
Ne? O ne? Ne görüyorsun?
:33:07
-O burada mýydý?
-Baþka hayatýnda.

:33:13
Hadi yürü.
:33:15
Eve gitmek istemiyorum.
Parka gitmek istiyorum! Þimdi!

:33:20
Johnny, yeter! Sen kötü bir çocuksun.
:33:46
-Nasýlsýn, ufaklýk?
-Ýyi.

:33:48
Hadi! zýpla!
:33:51
Uçuyoruz!
:33:54
Ne yapýyorsun? sen iyi bir çocuksun?
:33:57
Uçuyoruz!

Önceki.
sonraki.