Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:33:07
-O burada mýydý?
-Baþka hayatýnda.

:33:13
Hadi yürü.
:33:15
Eve gitmek istemiyorum.
Parka gitmek istiyorum! Þimdi!

:33:20
Johnny, yeter! Sen kötü bir çocuksun.
:33:46
-Nasýlsýn, ufaklýk?
-Ýyi.

:33:48
Hadi! zýpla!
:33:51
Uçuyoruz!
:33:54
Ne yapýyorsun? sen iyi bir çocuksun?
:33:57
Uçuyoruz!
:34:01
-Nasýl gidiyor?
-Ýyi! Annem senin en sevdiðin þeyi yapýyor.

:34:05
Onu seviyorum.
:34:06
Koþ, anneyi benim için kucakla. Git!
:34:18
Akýllý ol.
:34:20
Danny, üstkata çýk, tamam mý?
Scout'u da al.

:34:22
-Tamam?
-Scout, gel!

:34:28
Hadi.
:34:38
Otur. Çök.
:34:47
Bana neler olduðunu
anlatmak ister misin?

:34:50
Gizli. Eðer sana söylersem seni öldürmek zorunda kalabilirim.
:34:54
Hiç komik deðil.
:34:56
Pardon, biliyorum. Dinle, yardýmýna ihtiyacým var.
:34:59
En kýsa zamanda
bu herifi geri götürmeliyim.


Önceki.
sonraki.