Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:34:01
-Nasýl gidiyor?
-Ýyi! Annem senin en sevdiðin þeyi yapýyor.

:34:05
Onu seviyorum.
:34:06
Koþ, anneyi benim için kucakla. Git!
:34:18
Akýllý ol.
:34:20
Danny, üstkata çýk, tamam mý?
Scout'u da al.

:34:22
-Tamam?
-Scout, gel!

:34:28
Hadi.
:34:38
Otur. Çök.
:34:47
Bana neler olduðunu
anlatmak ister misin?

:34:50
Gizli. Eðer sana söylersem seni öldürmek zorunda kalabilirim.
:34:54
Hiç komik deðil.
:34:56
Pardon, biliyorum. Dinle, yardýmýna ihtiyacým var.
:34:59
En kýsa zamanda
bu herifi geri götürmeliyim.

:35:03
Bunu senin için yapmayacaðým.
:35:06
Bu departman ilkelerine aykýrý.
Hatýrla?

:35:10
Bunun nedeni onu bir taraf olarak göze almanmý.
:35:36
Þiþkoo! Onu yeme!
:35:39
O köpekler için. Bak, bunu dene.
:35:51
Daha istiyor musun?
:35:59
"Teþekkür ederim" demelisin.

Önceki.
sonraki.