Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:36:14
Ne oldu?
:36:16
Bebeðim, ne oldu?
:36:24
Buraya gel. Kalk!
:36:27
Seni orospu çocuðu!
Ona ne yaptýn?

:36:30
Scout beni ýsýrdý.
:36:31
Scout mu? Bi saniye bekle.
:36:36
Dur! O deðildi.
:36:38
Scout ýsýrdý onu.
Köpek yaptý. O yapmadý.

:37:21
Ne oldu?
:37:23
Onun kýçýný tekmeledim.
Ýyimser bir hata.

:37:26
18 saat oldu. sen gitgide boka batýyorsun,
olmasý gerekenden çok sonra

:37:29
...beni arýyorsun
kopyama kötü davranýyorsun?

:37:32
-Belki bir hata yapmýþýmdýr.
-Belki yapmýþsýndýr.

:37:35
Belki deneyini almalýsýn
ve gitmelisin. Senin bokuna ihtiyacým yok.

:37:40
Torch'la telefonda olan konuþmanýzdan sonra,
onu gerçekten çivilemek istediðini zannediyordum.

:37:44
Onun bana ne dediðini nereden biliyorsun?
:37:47
Telefonumu dinledin, di mi?
:37:51
Bugün nerede olduðumuzu nereden biliyordun?
:37:53
Bizi takip ettirdin..
:37:55
seninle ilgili herþeyi bilmeden
ulusal güvenliðimizin geleceðini...

:37:58
...öylesine sana teslim etmemizi mi bekliyordun?

Önceki.
sonraki.