Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:45:10
Yüce isa.
:45:21
Sonraki kurban.
:45:23
Sakla bunu.
:45:25
Jake, kanunsuz olarak girdik buraya.
:45:46
Bu herif hasta bir köpek yavrusu.
:45:51
Bu Torch. Sen onu yakaladýn.
:45:53
-Bu oydu, arabada.
-Hayýr deðil, sonra açýklarým.

:46:13
Jake, Birilerini aramam lazým.
:46:41
Sen...
:46:42
...geri çekil!
:46:50
Dýþarý çýk! Git!

Önceki.
sonraki.