Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:46:13
Jake, Birilerini aramam lazým.
:46:41
Sen...
:46:42
...geri çekil!
:46:50
Dýþarý çýk! Git!
:47:23
Yardým çaðýr.
:47:27
Ýyi misin?
:47:29
O nerde? O biliyordu.

Önceki.
sonraki.