Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:52:03
Tek yumurta ikizleri.
:52:09
Git. Dümdüz.
:52:24
Yeah?
:52:25
Seninle gurur duyuyorum. Yaþýyorsun.
:52:28
O kim?
:52:30
Sen çok zekisin, kendine örnek al.
:52:34
Yapacaðým.
:52:36
Bu benim en büyük meydan okumam olacak.
:52:44
Nereye gittiðine baksana.
:52:59
Hey, dostum. Hadi, defol.
:53:01
Git buradan.
hey, sen. Git buradan.

:53:10
Merhaba, Jake. Kopyam nasýl?
:53:12
iyi. herþey yolunda.
:53:15
Þimdiye kadar kimseyi öldürmese de...
:53:16
layýk olmaya çalýþýyor.
:53:18
Ne demek istediðimi anlýyor musun.
:53:21
Evet, anlýyorum.
:53:23
Ve, yeah...
:53:24
...birþeyler oluyor.
Birþeyler hatýrlamaya baþladýðýný düþünüyorum.

:53:27
Mükemmel. Süreci hýzlandýrmak için
ne yapabiliriz?

:53:30
Hiçbirþey.
:53:31
O kendiyleyken çok iyi.
:53:34
Ama ben farklý bir yaklaþým seçtim.
:53:37
Ya? Nedir o?
:53:38
Bilmiyor musun?
:53:40
Þu anda nerde olduðumuzu bilmiyor musun?
:53:44
Hala bizi izletmiyor musun?
:53:49
4901 LaSalle.
:53:51
Bu genelevlerin mahallesi.
:53:54
Bu doðru.

Önceki.
sonraki.