Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:00:01
Hatýrla.
1:00:02
Þu resme bak. Açýklamaya çalýþ.
-DMV yok, pasaport yok.

1:00:06
-O bir turist ya da baþka birþey olmalý.
-Kahretsin. O bir sonraki kurban mý?

1:00:10
-resme bak.
-Sonraki kurban o mu?

1:00:13
Sýradaki o mu?
1:00:27
''Aðacýn en yüksek yerindeyken, hoþçakal de bebek
Rüzgar estiðinde, beþik sallanacak

1:00:39
''Dal kýrýldýðýnda
beþik düþecek''

1:00:43
Ne görüyorsun?
1:00:46
Ne görüyorsun?
1:00:50
Öldür beni.
1:00:55
Öldür beni.
1:01:13
Jake, ben kimim?
1:01:22
Sen genetik bi çiftsin.
1:01:27
Genetik çift.
1:01:31
Bende bir anlam veremiyorum, dostum, ama....
1:01:37
Senin diðer yarýn, bir katil.
1:01:46
Hayýr.
1:01:54
Atla.
1:01:58
Sahip olduðun herþey bu.

Önceki.
sonraki.