Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:59:05
O iyi. Ýyi olacaksýn.
Onunla git.

:59:13
Sana ceketini getirdim.
:59:17
Dýþarý çýktýðýnda beni bul, tamam mý?
:59:36
Hadi.
:59:37
Hatýrladýðýn nedir?
Bana yardým et, dostum. Düþün.

:59:45
Hatýrla.
:59:46
Bu o.
:59:48
Kötü çocuk.
:59:49
Kötü çocuk? Kötü çocuk derken ne demek istedin?
:59:53
Merhaba, Anne.
:59:55
Anneleri hatýrla?
Öldürülen anneleri.

:59:58
Hadi, konuþ benimle.
Ne hatýrlýyorsun?

1:00:01
Hatýrla.
1:00:02
Þu resme bak. Açýklamaya çalýþ.
-DMV yok, pasaport yok.

1:00:06
-O bir turist ya da baþka birþey olmalý.
-Kahretsin. O bir sonraki kurban mý?

1:00:10
-resme bak.
-Sonraki kurban o mu?

1:00:13
Sýradaki o mu?
1:00:27
''Aðacýn en yüksek yerindeyken, hoþçakal de bebek
Rüzgar estiðinde, beþik sallanacak

1:00:39
''Dal kýrýldýðýnda
beþik düþecek''

1:00:43
Ne görüyorsun?
1:00:46
Ne görüyorsun?
1:00:50
Öldür beni.
1:00:55
Öldür beni.

Önceki.
sonraki.