Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:58:15
Pes ediyorum.
:58:18
Kes þunu! Onu rahat býrak! Lütfen!
:58:45
Polis! Kýpýrdama!
:58:46
-Yere yat! Kýpýrdama!
-Ateþ etme!

:58:49
Yere yat, þimdi! Yere yat!
:58:51
Yere yat!
:58:52
Hey adamým. sakin olun, çocuklar.
:58:54
-hadi, adamým!
-Ne oluyor, Jake?

:58:56
Tamam. o benimle. Onu götürücem.
:58:58
Tamam. Sakin ol. Rahatla. Otur.
:59:05
O iyi. Ýyi olacaksýn.
Onunla git.

:59:13
Sana ceketini getirdim.
:59:17
Dýþarý çýktýðýnda beni bul, tamam mý?
:59:36
Hadi.
:59:37
Hatýrladýðýn nedir?
Bana yardým et, dostum. Düþün.

:59:45
Hatýrla.
:59:46
Bu o.
:59:48
Kötü çocuk.
:59:49
Kötü çocuk? Kötü çocuk derken ne demek istedin?
:59:53
Merhaba, Anne.
:59:55
Anneleri hatýrla?
Öldürülen anneleri.

:59:58
Hadi, konuþ benimle.
Ne hatýrlýyorsun?


Önceki.
sonraki.