Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:57:01
Dur! Git!
:57:04
Ödemeyle ilgili bir problemimiz mi var?
:57:09
Tahsilat için burdayým.
:57:15
Onu rahat býrak.
O ne yaptýðýný bilmiyor.

:57:17
Kapa çeneni! Bu çocuðu seviyor musun yoksa?
:57:21
Siktiðimin kurallarýný biliyorsun, deðil mi?
:58:15
Pes ediyorum.
:58:18
Kes þunu! Onu rahat býrak! Lütfen!
:58:45
Polis! Kýpýrdama!
:58:46
-Yere yat! Kýpýrdama!
-Ateþ etme!

:58:49
Yere yat, þimdi! Yere yat!
:58:51
Yere yat!
:58:52
Hey adamým. sakin olun, çocuklar.
:58:54
-hadi, adamým!
-Ne oluyor, Jake?

:58:56
Tamam. o benimle. Onu götürücem.
:58:58
Tamam. Sakin ol. Rahatla. Otur.

Önceki.
sonraki.