Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:56:04
Tamam. Bak, $100 dedim. Öde.
:56:07
$100. Öde.
:56:10
$100 dedim. Öde!
:56:13
Ne oluyor?
:56:17
Býrak beni! Siktir git üzerimden!
:56:21
Býrak beni! Hayýr!
:56:33
Evet, saldýrýya uðradým.
:56:38
Senin problemin nedir?
:56:43
Bu ilk seferin mi?
:56:47
Oh, Kahretsin.
:56:48
Bak, Hiçbir fikrim yok.
:56:52
Þimdi hiçbirþey olmadýðýný söyle tamam mý? Git!
:56:55
Hadi. Git!
:56:59
Dur.
:57:01
Dur! Git!
:57:04
Ödemeyle ilgili bir problemimiz mi var?
:57:09
Tahsilat için burdayým.
:57:15
Onu rahat býrak.
O ne yaptýðýný bilmiyor.

:57:17
Kapa çeneni! Bu çocuðu seviyor musun yoksa?
:57:21
Siktiðimin kurallarýný biliyorsun, deðil mi?

Önceki.
sonraki.