Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:55:18
Ne oluyor?
:55:28
Koltuða geç.
:55:30
Hadi al bunlarý.
:55:33
Hadi yapalým.
:55:42
Tamam, bunu yapabiliriz.
:55:59
Tamam, oynaþma bu kadar yeter, bebek.
Þimdi yeþili görebilir miyim.

:56:04
Tamam. Bak, $100 dedim. Öde.
:56:07
$100. Öde.
:56:10
$100 dedim. Öde!
:56:13
Ne oluyor?
:56:17
Býrak beni! Siktir git üzerimden!
:56:21
Býrak beni! Hayýr!
:56:33
Evet, saldýrýya uðradým.
:56:38
Senin problemin nedir?
:56:43
Bu ilk seferin mi?
:56:47
Oh, Kahretsin.
:56:48
Bak, Hiçbir fikrim yok.
:56:52
Þimdi hiçbirþey olmadýðýný söyle tamam mý? Git!
:56:55
Hadi. Git!
:56:59
Dur.

Önceki.
sonraki.