Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

:54:03
Hey, bebek, acelen ne?
:54:09
Gördüðünü beðendin mi?
:54:16
Hadi yürüyelim.
:54:20
Hadi.
:54:25
Hadi.
:54:37
Rahatýna bak.
:55:18
Ne oluyor?
:55:28
Koltuða geç.
:55:30
Hadi al bunlarý.
:55:33
Hadi yapalým.
:55:42
Tamam, bunu yapabiliriz.
:55:59
Tamam, oynaþma bu kadar yeter, bebek.
Þimdi yeþili görebilir miyim.


Önceki.
sonraki.