Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:02:04
iyi misin?
1:02:06
iyi.
1:02:45
Dondurma.
1:02:53
Buyur.
1:03:01
Buyur.
Benim için birþey yapman gerekiyor.

1:03:04
Þuna bakmaný istiyorum.
1:03:11
Bu kýzý tanýyor musun?
1:03:16
Ne düþünüyorsun?
1:03:19
Buraya, hayýr.
1:03:22
Buraya çiz. Bu iyi, buraya.
1:03:32
Bilmiyorum. Ev mi?
1:03:33
Kilise mi? Ne?
1:03:36
Devam et.
1:03:43
Anladým.
1:03:58
Biliyorum.

Önceki.
sonraki.