Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:10:07
Aramaný bekliyordum.
1:10:08
Biliyorum. Viskin nasýl?
1:10:15
Güzel.
1:10:16
Kopyam nasýl?
1:10:18
Ýyi.
1:10:20
Sesimi telefondan dýþarý ver.
1:10:23
Neden bunu yapmak isteyeyim?
1:10:24
Biz bir aile gibi konuþabiliriz.
Ýkinizinde beni duymasýný istiyorum.

1:10:29
Devam et, konuþ.
1:10:32
Onu ne kadar sevdiðimi bilmesini istiyorum.
1:10:34
Bu dünyada ona sahip olmanýn
ne demek olduðunu.

1:10:37
Ne güzel.
1:10:39
Piskopat sevgisi.
1:10:41
Bundan sonraki kurbanýn
kim olduðunu bilmek istiyor musun?

1:10:44
Sor bana kardeþim.
1:10:47
Jake.
1:10:49
Ne için bekliyorsun?
1:10:51
Zamaný, Jake.
1:10:53
Tam zamaný.
1:10:58
Bana akýl ver,
Senin o kahrolasý kafaný uçurmak isiyorum.

1:11:06
Bana elini ver. Elini ver.
1:11:23
-Merhaba, Bay. Savard.
-Merhaba, Carol.

1:11:26
-Anne nasýl bugün?
-Ýyi, ama daha iyi olmuþtu.

1:11:30
-Belki onu teselli edebilirsin.
-Onun için bir sürprizim var.

1:11:33
Güzel.
1:11:50
Ve bu.
1:11:52
Onu güzel öldürdüm. Çok yavaþ.
1:11:58
Orda olmaný isterdim.

Önceki.
sonraki.