Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:09:06
Gitmesine izin verdin!
1:09:08
Biz aynýyýz.
1:09:10
Ýkinizi de vurabilirdim.
1:09:12
Lanet olsun sana!
Seni etkilemiþ!

1:09:16
Jake beni öldürecek mi?
1:09:18
Jake beni öldürecek mi? Biz aynýyýz.
1:09:39
Jake beni öldürecek mi?
1:09:42
-Biz aynýyýz.
-Kapa çeneni!

1:09:47
-Jake, olay senin mi hala?
-Hayýr

1:09:49
-Poliliðe geri dönecek misin?
-Emekli oldum.

1:09:51
Bundan daha iyi birþeyler söyleyebilir misin?
1:09:52
Bak, bu kiþisel
kim sorumluluk almayý reddeder.

1:09:56
Bildiðim kadarýyla,
o sorumluluk almýyor.

1:09:58
O sadece aptal bir herif, hepsi bu.
1:10:07
Aramaný bekliyordum.
1:10:08
Biliyorum. Viskin nasýl?
1:10:15
Güzel.
1:10:16
Kopyam nasýl?
1:10:18
Ýyi.
1:10:20
Sesimi telefondan dýþarý ver.
1:10:23
Neden bunu yapmak isteyeyim?
1:10:24
Biz bir aile gibi konuþabiliriz.
Ýkinizinde beni duymasýný istiyorum.

1:10:29
Devam et, konuþ.
1:10:32
Onu ne kadar sevdiðimi bilmesini istiyorum.
1:10:34
Bu dünyada ona sahip olmanýn
ne demek olduðunu.

1:10:37
Ne güzel.
1:10:39
Piskopat sevgisi.
1:10:41
Bundan sonraki kurbanýn
kim olduðunu bilmek istiyor musun?

1:10:44
Sor bana kardeþim.
1:10:47
Jake.
1:10:49
Ne için bekliyorsun?
1:10:51
Zamaný, Jake.
1:10:53
Tam zamaný.
1:10:58
Bana akýl ver,
Senin o kahrolasý kafaný uçurmak isiyorum.


Önceki.
sonraki.