Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:08:02
Benim tam bir kopyam.
1:08:08
Biz aynýyýz.
1:08:10
Ayný?
1:08:11
Evet. Benim vücudum senin vücudun.
1:08:17
Benim aklým senin aklýn.
1:08:21
Benim hayatým senin hayatýn.
1:08:25
Ama, kardeþim, Jake güvenilmez biri.
1:08:30
Seni öldürecek.
1:08:32
Ben seni koruyacaðým kardeþim.
1:08:36
Kardeþ.
1:08:40
nerdesin?
1:08:44
biz özdeþiz.
1:08:45
-Yoldan çekil!
-Özdeþ.

1:08:48
Yoldan çekil!
1:08:51
Yoldan çekil!
1:08:55
Kýpýrda!
1:09:06
Gitmesine izin verdin!
1:09:08
Biz aynýyýz.
1:09:10
Ýkinizi de vurabilirdim.
1:09:12
Lanet olsun sana!
Seni etkilemiþ!

1:09:16
Jake beni öldürecek mi?
1:09:18
Jake beni öldürecek mi? Biz aynýyýz.
1:09:39
Jake beni öldürecek mi?
1:09:42
-Biz aynýyýz.
-Kapa çeneni!

1:09:47
-Jake, olay senin mi hala?
-Hayýr

1:09:49
-Poliliðe geri dönecek misin?
-Emekli oldum.

1:09:51
Bundan daha iyi birþeyler söyleyebilir misin?
1:09:52
Bak, bu kiþisel
kim sorumluluk almayý reddeder.

1:09:56
Bildiðim kadarýyla,
o sorumluluk almýyor.

1:09:58
O sadece aptal bir herif, hepsi bu.

Önceki.
sonraki.