Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:07:02
Buraya gel!
1:07:04
Hemen dur ve buraya gel!
1:07:08
Geri gel, seni aþþaðýlýk!
1:07:14
Lanet olsun!
1:07:29
Mesajýmý aldýn.
1:07:45
Sen nesin?
1:07:48
Genetik çift.
1:07:51
Klon?
1:07:54
Ýnanýlmaz. Fantastik.
1:07:59
Güzel.
1:08:02
Benim tam bir kopyam.
1:08:08
Biz aynýyýz.
1:08:10
Ayný?
1:08:11
Evet. Benim vücudum senin vücudun.
1:08:17
Benim aklým senin aklýn.
1:08:21
Benim hayatým senin hayatýn.
1:08:25
Ama, kardeþim, Jake güvenilmez biri.
1:08:30
Seni öldürecek.
1:08:32
Ben seni koruyacaðým kardeþim.
1:08:36
Kardeþ.
1:08:40
nerdesin?
1:08:44
biz özdeþiz.
1:08:45
-Yoldan çekil!
-Özdeþ.

1:08:48
Yoldan çekil!
1:08:51
Yoldan çekil!
1:08:55
Kýpýrda!

Önceki.
sonraki.