Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:06:00
Buradan. Yürü!
1:06:07
Yakýnda mý?
1:06:08
Yakýnda.
1:06:48
Ne yapýyorsun? Geri gel.
1:06:49
Gel buraya ve kapýyý aç!
1:06:51
Kapýyý aç, lanet olsun!
1:06:53
Aç þu s.ktiðimin kapýsýný! Kapýyý aç!
1:06:59
Buraya gel, ve kapýyý aç, þimdi.
1:07:02
Buraya gel!
1:07:04
Hemen dur ve buraya gel!
1:07:08
Geri gel, seni aþþaðýlýk!
1:07:14
Lanet olsun!
1:07:29
Mesajýmý aldýn.
1:07:45
Sen nesin?
1:07:48
Genetik çift.
1:07:51
Klon?
1:07:54
Ýnanýlmaz. Fantastik.
1:07:59
Güzel.

Önceki.
sonraki.