Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:05:05
Kahretsin!
1:05:19
Kapýyý aç. Hadi!
1:05:25
Telefon et!
1:05:27
Yangýn var, 1404.
Tekrarlýyorum, 1404'te yangýn var.

1:06:00
Buradan. Yürü!
1:06:07
Yakýnda mý?
1:06:08
Yakýnda.
1:06:48
Ne yapýyorsun? Geri gel.
1:06:49
Gel buraya ve kapýyý aç!
1:06:51
Kapýyý aç, lanet olsun!
1:06:53
Aç þu s.ktiðimin kapýsýný! Kapýyý aç!
1:06:59
Buraya gel, ve kapýyý aç, þimdi.

Önceki.
sonraki.