Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:04:20
Bu bayan burada mý kalýyor söyler misin?
1:04:22
Pardon?
1:04:24
Bu otelde müþteri mi?
1:04:27
Sen kimsin?
Polis memuru mu? Kimliðin var mý?

1:04:29
Kim olduðumu anlatamam.
Kýz tehlikede.

1:04:31
Çok üzgünüm, bayým,
ama otel kurallarýna göre bunu söyleyemem....

1:04:36
Özür dilerim.
1:04:41
Bayým, personel deðilseniz
yukarý çýkamazsýnýz.

1:04:44
Tamam, anladým.
1:04:48
Güvenliði arýyorum. Dýþarý çýk. Dýþarý çýk!
1:04:52
Öyle kal!
1:05:05
Kahretsin!
1:05:19
Kapýyý aç. Hadi!
1:05:25
Telefon et!
1:05:27
Yangýn var, 1404.
Tekrarlýyorum, 1404'te yangýn var.


Önceki.
sonraki.