Replicant
Önceki.
göster.
yer.
sonraki.

1:16:07
Evet, sorun ney, Jake?
1:16:14
Akýllý olmayan geri döndü?
1:16:25
Þaka yapmak için gazeteci yok?
1:16:37
O senin ailen deðil.
1:16:39
O sana bakamaz.
1:16:43
Ama ben yaparým. Ýþte bu yüzden benimle olmaný istiyorum.
1:16:48
Bir fikrim var.
1:16:53
Onu öldüreceksin.
1:16:59
Yap hadi.
1:17:02
Bitir onu.
1:17:05
Evet.
1:17:18
Hayýr.
1:17:30
Bu, sende onunla beraber öleceksin demek oluyor.
1:17:32
Ve herkes senin ben olduðumu düþünecek.
1:17:37
Sen kötü bir çocuksun, Luc Savard.
1:17:46
Ne dedin?
1:17:47
Sen kötü bir çocuksun, Luc Savard.
1:17:51
Sen anneni öldürün.
1:17:53
evet.
1:17:55
Bu doðru. Yani ne? Kendimi iyi hissettim.
1:17:59
Seni orospu!

Önceki.
sonraki.